Pravidla klubu

Motorkářský Doupě, Hostel a Bistro Cockerel Motorel – dále jen DOUPĚ

Jsme soukromý klub milovníků motocyklů, tříkolek, čtyřkolek i skútrů všech kubatur, ale také příznivců motoristického sportu.

Cílem klubu je sbližovat příznivce, majitele  motocyklů a všechny osoby, které mají  kladný vztah k motorismu.

Členem klubu se může stát každý, kdo respektuje motorismus, dramaturgii žánrů na kulturní scéně klubu, jakožto i privátní prostor majitele, stejně jako jeho zvláštnosti vycházející z podstaty této nekonformity.

Veškeré výtěžky z příspěvků členů, příležitostného občerstvení a případných ubytovacích služeb jsou určeny na pokrytí organizačních nákladů, propagaci, honoráře účinkujících, údržbu a rozvoj klubu.

Členství je dobrovolné a nezakládá žádná práva ani povinnosti.

Člen se od okamžiku zaplacení členství a konkrétního denního příspěvku podílí na  dění programu pořádaným klubem DOUPĚ.

Člen klubu, který je zároveň státním úředníkem, nesmí z pozice své pravomoci kontrolovat vedoucího klubu, zástupce, ani jiného člena v klubu, ani na pozemcích klubu náležících.