29.září sobota otevřeno – 2. ročník Mistrovství Doupěte v utopencích

Motorkářský Doupě

V sobotu 2 září od 16 hod bude probíhat soutěž o nejlepšího utopence v závislosti na chuťových a čichových buňkách, jenž bude paralelně doprovázeno hodnocením estetickým. Hlavní soutěž se bude hodnotit jen chuťově a čichově a tu bude paralelně doprovázet vedlejší soutěž estetická.
Kritéria přijetí utopence do soutěže.
– klasický utopenec, tedy uzenina v kuse typu špekáček, nebo ve velikosti špekáčku (přibližně) nakrájený utočený salám, převládající v uleželém vzorku nad dalšími přísadami – minimální počet kusů je 10 v jedné sklenici
– jedna velká 3 – 5l sklenice
– bpřihlášení do soutěže – na místě – při předání vzorku
Kritéria vyřazení utopence ze soutěže
podezřelý zápach, barva, hygienicky pochybné předměty
více menších sklenic než jedna 3-5l litrová
vzorek je čalamáda nebo salát
ve vzorku převládají zeleninové, sýrové či jiné přísady nad uzeninou
zjevné ovlivňování degustační komise před nebo v průběhu závodů (diskuse s porotci, přítomnost u vzorků během degustace)
odevzdání vzorku po zahájení degustace
Ujednání
Komise(porota) bude sestavena jasně a jednoznačně a bude mít jasná pravidla pro hodnocení.
Počet porotců je stanoven na minimální počet 3 – maximální 5
Porota bude hodnotit estetickou i chuťovou stránku vzorku.
Systém hodnocení a výběru porotců předejde možným úvahám o podjatosti porotců viz níže.
Ředitel soutěže je nezávislá a nezainteresovaná osoba, která bude bdít nad regulérním průběhem soutěže a nekompromisně bude diskvalifikovat soutěžící, kteří se prohřeší proti pravidlům.
Porota složí před soutěží slavnostní přísahu před pomníkem šotka.
Pravidla hodnocení soutěže

1. Každý vzorek obdrží od porotců dvě hodnoty bodů a to za estetický a chuťový dojem. Obě části se hodnotí nezávisle na sobě a to škálou bodů 1-5. Kde 5 je maximum a 1 je minimum.
2. Každý porotce hodnotí všechny vzorky. Pokud některý ze vzorků nehodnotí, své důvody musí přesně definovat řediteli soutěže, který odpovídá za objektivitu hodnocení (př. alergie na některé suroviny, nepřekonatelný odpor ke koňskému masu atd…).
3. Pokud z výše uvedených důvodů nehodlá vzorek hodnotit většina porotců, vzorek se vyřazuje ze soutěže a je ponechán k laické degustaci.
4. Pokud některý z porotců odmítne degustovat vzorek z výše uvedených důvodů, získává vzorek průměrnou hodnotu bodu daného vzorku ostatních rozhodčích. Jen pokud neplatí bod 3.
5. Při shodném součtu na prvních třech příčkách rozhoduje bodování ředitele soutěže, které musí byt ukončeno společně s bodováním rozhodčích. Body ředitele soutěže se také započítávají do celkového hodnocení.
Ocenění vzorků:
V hlavní soutěži jsou tradičně oceněny první tři vítězné vzorky (tj. vzorky s nevyšším součtem bodu za chuť a estetický dojem). Vítěz získává poctu ročního držení putovního poháru, a čest mít navěky vyryté své jméno na putovním poháru.
Vítěz druhé vedlejší soutěže za estetickou hodnotu (soutěžící s nejvyšším ziskem bodu v estetické části) získává věcný dar věnovaný Doupětem
Po ukončení hodnocení porotců budou vzorky ponechány k laické degustaci a konzumaci, pokud zde nebude riziko zdravotní újmy degustujících laiků.

Both comments and pings are currently closed.