Motorkářský Doupě

2.září sobota 2017 Mistrovství Doupěte utopenců II.ročník

V sobotu 2 září od 16 hod bude probíhat soutěž o nejlepšího utopence v závislosti na chuťových a čichových buňkách, jenž bude paralelně doprovázeno hodnocením estetickým. Hlavní soutěž se bude hodnotit jen chuťově a čichově a tu bude paralelně doprovázet […]

Motorkářský Doupě

26.srpna 2017 – 2.Celorepublikový slet malých kubatur

Zveme Vás na 2. ročník Celorepublikového sletu malých kubatur do Motorkářskýho Doupěte v Humpolci Program sobotní akce: 12:00 registrace ůčastníků 14:00 vyjížďka do 30 km 16:00 jízdy zručnosti 18:00 miss motocykl 18:30 nejsilnější výfuk 19:00 nejsilnější stroj   Soutěže se […]

Motorkářský Doupě

27 – 30 října Prodloužený víkend spojený s ukončením sezony 2016 Motorkářskýho Doupěte

Zveme Vás na prodloužený víkend s ubytováním, který bude celý v duchu zábavy a v sobotu oficiálně uzavřeme pařbou sezonu 2016

Motorkářský Doupě

21 – 23 říjen Degustace slivovic loňských i letošních

Zveme Vás na sobotní degustaci slivovic. Přivezte svojí slivovici – ideálně 0,5 l a soutěžte  s  námi o nejlepší slivovici. Soutěž začne v sobotu od 16 hod . Podmínky soutěže: Ochutnávka pálenky Zahájení ochutnávky v 16,00 hod. . Vzorky pálenky […]

Motorkářský Doupě

14 – 16 říjen Pouštění draků vedle Motorkářskýho Doupěte

Kromě tradičního víkendu Vás vyzýváme na soutěž v pouštění draků, která se v případě více jak 5 soutěžících uskuteční vedle Doupěte od 15 hod v sobotu 15 října

 

28.září – středa – Vyjížďka po Vysočině od 14:00 hod

Motorkářský Doupě

Zveme Vás na vyjížďku po Vysočině. Máme volný den, tak ho můžeme strávit v krásné přírodě Vysočiny. Délka vyjížďky cca 120 km , tradičně se zastávkou na odpočinek a kávu.

Sraz účastníků od 12:00 v Motorkářským Doupěti.    Odjezd na vyjížďku ve 14:00 hod

1.října -sobota Retro večer 80 léta

Motorkářský Doupě

Kamarád by rád zavzpomínal na 80 léta a tak jsme si plácli, že v sobotu 1. října od 16:00 hod se uskuteční V Motorkářským Doupěti Retro večírek ve stylu 80 let. K jídlu budou pochopitelně párky s hořčicí – oblečení doufám v šatníku najdete a hudba je nekompromisně dána. Vítáme příjezd dobovými vozidly.

5 – 7 říjen středa, čtvrtek a pátek Putování po horách a vyhlídka lokalit

Motorkářský Doupě

V termínu od 5. do 7. října jedeme hledat partnerská místa Motorkářskýho Doupěte na naše české hory.

7 – 9 říjen Vítání podzimu – otevřeno se všemi specialitami na které jste zvyklí.

Motorkářský Doupě

Zveme Vás na podzimní návštěvu Motorkářskýho Doupěte.

14 – 16 říjen Pouštění draků vedle Motorkářskýho Doupěte

Motorkářský Doupě

Kromě tradičního víkendu Vás vyzýváme na soutěž v pouštění draků, která se v případě více jak 5 soutěžících uskuteční vedle Doupěte od 15 hod v sobotu 15 října

21 – 23 říjen Degustace slivovic loňských i letošních

Motorkářský Doupě

Zveme Vás na sobotní degustaci slivovic. Přivezte svojí slivovici – ideálně 0,5 l a soutěžte  s  námi o nejlepší slivovici. Soutěž začne v sobotu od 16 hod .

Podmínky soutěže:

Ochutnávka pálenky
Zahájení ochutnávky v 16,00 hod.
.
Vzorky pálenky musí účastníci dodat nejpozději do 16,30 hod. pořadateli ve výčepu, který zaznamená jméno dodavatele vzorku a očíslování vzorku pro porotu. Minimální množství přihlášeného vzorku je 0.5 l.

Do soutěže se přijímají vzorky těchto druhů pálenky: slivovice, hruškovice, meruňkovice, třešňovice, višňovice, jablkovice (calvados),broskvovice,mirabelka, vínovice.

Hodnocení.
Hodnotí se barva, vzhled, vůně a celkový chuťový dojem.
Barva – 0 – 5 bodů
Vzhled (čirost) – 0 – 5 bodů
Vůně – 0 – 5 bodů
Celkový chuťový dojem – 0 – 5 bodů
První cenu získává vzorek s nejvyšším počtem bodů.
Porota bude složena ze tří nezávislých porotců a jednoho předsedy poroty. Při rovnosti bodů u prvních tří vzorků, rozhoduje o pořadí hodnocení předsedy poroty, které se také započítává do celkového počtu bodů.
Pro hodnocení má každý porotce k dispozici 1cl z každého přihlášeného vzorku.
Porotci budou mít k dispozici nakrájené kousky chleba a dobrého špeku pro neutralizaci chutě mezi jednotlivými vzorky.
Pálenka musí klouzat na mastném
Po dobré pálence se nesmí porotce otřepat a nesmí mít strach z další skleničky. Důležitý je dozvuk. Nesmí pálit, musí hřát až do žaludku,“
„Pálenka se musí pít při pokojové teplotě, kdy vyniknou všechny prvky.

Kdo z návštěvníků bude mít zájem ochutnat po skončení soutěže vzorky přihlášených pálenek, zaplatí každý zájemce dvě stovky pořadateli ve výčepu a za poskytnuté vzorky již neplatí.

27 – 30 října Prodloužený víkend spojený s ukončením sezony 2016 Motorkářskýho Doupěte

Motorkářský Doupě

Zveme Vás na prodloužený víkend s ubytováním, který bude celý v duchu zábavy a v sobotu oficiálně uzavřeme pařbou sezonu 2016

26.srpna 2017 – 2.Celorepublikový slet malých kubatur

Motorkářský Doupě

Zveme Vás na 2. ročník Celorepublikového sletu malých kubatur do Motorkářskýho Doupěte v Humpolci

Program sobotní akce:

12:00 registrace ůčastníků

14:00 vyjížďka do 30 km

16:00 jízdy zručnosti

18:00 miss motocykl

18:30 nejsilnější výfuk

19:00 nejsilnější stroj

 

Soutěže se mohou zúčastnit pouze stroje do 50cm3 – ostatní mohou být ze soutěže vyřazeny.

Ubytování reservujte na motorkarskydoupe@gmail.com  nebo 602 316 878

Stany možno postavit na přilehlé louce.

 

 

 

2.září sobota 2017 Mistrovství Doupěte utopenců II.ročník

Motorkářský Doupě

V sobotu 2 září od 16 hod bude probíhat soutěž o nejlepšího utopence v závislosti na chuťových a čichových buňkách, jenž bude paralelně doprovázeno hodnocením estetickým. Hlavní soutěž se bude hodnotit jen chuťově a čichově a tu bude paralelně doprovázet vedlejší soutěž estetická.
Kritéria přijetí utopence do soutěže.
– klasický utopenec, tedy uzenina v kuse typu špekáček, nebo ve velikosti špekáčku (přibližně) nakrájený utočený salám, převládající v uleželém vzorku nad dalšími přísadami – minimální počet kusů je 10 v jedné sklenici
– jedna velká 3 – 5l sklenice
– bpřihlášení do soutěže – na místě – při předání vzorku
Kritéria vyřazení utopence ze soutěže
podezřelý zápach, barva, hygienicky pochybné předměty
více menších sklenic než jedna 3-5l litrová
vzorek je čalamáda nebo salát
ve vzorku převládají zeleninové, sýrové či jiné přísady nad uzeninou
zjevné ovlivňování degustační komise před nebo v průběhu závodů (diskuse s porotci, přítomnost u vzorků během degustace)
odevzdání vzorku po zahájení degustace
Ujednání
Komise(porota) bude sestavena jasně a jednoznačně a bude mít jasná pravidla pro hodnocení.
Počet porotců je stanoven na minimální počet 3 – maximální 5
Porota bude hodnotit estetickou i chuťovou stránku vzorku.
Systém hodnocení a výběru porotců předejde možným úvahám o podjatosti porotců viz níže.
Ředitel soutěže je nezávislá a nezainteresovaná osoba, která bude bdít nad regulérním průběhem soutěže a nekompromisně bude diskvalifikovat soutěžící, kteří se prohřeší proti pravidlům.
Porota složí před soutěží slavnostní přísahu před pomníkem šotka.
Pravidla hodnocení soutěže

1. Každý vzorek obdrží od porotců dvě hodnoty bodů a to za estetický a chuťový dojem. Obě části se hodnotí nezávisle na sobě a to škálou bodů 1-5. Kde 5 je maximum a 1 je minimum.
2. Každý porotce hodnotí všechny vzorky. Pokud některý ze vzorků nehodnotí, své důvody musí přesně definovat řediteli soutěže, který odpovídá za objektivitu hodnocení (př. alergie na některé suroviny, nepřekonatelný odpor ke koňskému masu atd…).
3. Pokud z výše uvedených důvodů nehodlá vzorek hodnotit většina porotců, vzorek se vyřazuje ze soutěže a je ponechán k laické degustaci.
4. Pokud některý z porotců odmítne degustovat vzorek z výše uvedených důvodů, získává vzorek průměrnou hodnotu bodu daného vzorku ostatních rozhodčích. Jen pokud neplatí bod 3.
5. Při shodném součtu na prvních třech příčkách rozhoduje bodování ředitele soutěže, které musí byt ukončeno společně s bodováním rozhodčích. Body ředitele soutěže se také započítávají do celkového hodnocení.
Ocenění vzorků:
V hlavní soutěži jsou tradičně oceněny první tři vítězné vzorky (tj. vzorky s nevyšším součtem bodu za chuť a estetický dojem). Vítěz získává poctu ročního držení putovního poháru, a čest mít navěky vyryté své jméno na putovním poháru.
Vítěz druhé vedlejší soutěže za estetickou hodnotu (soutěžící s nejvyšším ziskem bodu v estetické části) získává věcný dar věnovaný Doupětem
Po ukončení hodnocení porotců budou vzorky ponechány k laické degustaci a konzumaci, pokud zde nebude riziko zdravotní újmy degustujících laiků.